top of page

Εργασίες εξαμήνου

Είτε πρόκειται για απαλλακτική εργασία μαθήματος είτε για μία από τις πολλές εργασίες που περιλαμβάνει ένα μάθημα, είτε πρόκειται για μικρή ή μεγάλη εργασία έχει βαρύτητα στον βαθμό σου και στον χρόνο αποφοίτησης σου. Ακολούθησε τις βασικές συμβουλές που σου παρέχουμε για να βεβαιωθείς ότι θα έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αναζήτηση έγκυρης και πρόσφατης βιβλιογραφίας

Οι ακαδημαϊκές εργασίες απαιτούν τη χρήση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης. Αυτές περιλαμβάνουν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, πανεπιστημιακά συγγράματα και διδακτορικές διατριβές. Δε θεωρούνται έγκυρες πηγές πτυχιακές, διπλωματικές, παρουσιάσεις και άλλες φοιτητικές εργασίες.

2

Μορφοποιήσεις - Δομή

Η δομή της εργασίας σας καθορίζεται είτε από το ίδρυμα στο οποίο σπουδάζετε, είτε από τον καθηγητή σας. Αν παρ' όλα αυτά δε σας έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες, μπορείτε να ακολουθήσετε την πιο συνηθισμένη μορφή φοιτητικών εργασιών. Αυτή περιλαμβάνει γραμματοσειρά Times New Roman 12, 1,5 διάστοιχο, πλήρη στοίχηση και χρήση APA για τη βιβλιογραφία και τις ενδοκειμενικές αναφορές.

3

Έκταση εργασίας

Η έκταση της εργασίας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καθορίζεται από τον καθηγητή σας, ο οποίος έχει κάνει μία εμπειρική εκτίμηση της έκτασης που απαιτεί το συγκεκριμένο θέμα. Η πλειοψηφία των φοιτητικών εργασιών κυμαίνεται από 5 έως 15 σελίδες Α4. Ο σκοπός είναι πρώτα απ' όλα να καλυφθεί το θέμα ως προς το περιεχόμενο του και όχι να γεμίσουν οι σελίδες. Να είστε περιεκτικοί και συγκεκριμένοι στο λόγο σας. Ένας ικανός διορθωτής θα εντοπίσει γρήγορα την προσπάθεια του φοιτητή να γράψει γενικότητες προκειμένου να γεμίσει γρήγορα τις σελίδες.

4

Μείνε εντός του θέματος

Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να αποτύχεις στην εργασία σου είναι να βγεις εκτός θέματος. Είναι εξαιρετικά εύκολο να παρασυρθείς στο χάος της πληροφορίας κατά τη διάρκεια της αναζήτησής σου και να επεκταθείς σε συγγενικά θέματα χωρίς να το καταλάβεις. Ένας πρακτικός τρόπος να το αποφύγεις αυτό είναι να χωρίσεις την εργασία σου σε ενότητες στα πρώτα βήματα της αναζήτησης. Αφού επιβεβαιώσεις ότι οι ενότητες σου αφορούν το θέμα που σου ανατέθηκε και μόνο αυτό, τότε μπορείς να ξεκινήσεις να τις αναπτύσσεις μία προς μία μέχρι ολόκληρη η εργασία σου να πάρει μορφή.

5

Λογοκλοπή

Δεν υπάρχει ηθικά μεγαλύτερο παράπτωμα στην επιστημονική κοινότητα από αυτό της αντιγραφής ιδεών και στην περίπτωση γραπτού κειμένου, αυτό της λογοκλοπής. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τα πνευματικά αγαθά άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό το λόγο τα πανεπιστήμια είναι συνήθως εξοπλισμένα με προγράμματα αυτόματου ελέγχου λογοκλοπής (συνήθως το turnitin) τα οποία είναι στη διάθεση του καθηγητή προκειμένου να εντοπίζει τους "παραβάτες" φοιτητές. Κάθε σχολή ορίζει το δικό της αποδεκτό όριο ομοιότητας, το οποίο ποικίλει από 5% έως και 30%. Η διακύμανση αυτή δεν οφείλεται σε χαλαρότητα κάποιων σχολών αλλά στη συχνή χρήση ορολογίας η οποία δημιουργεί συχνά φαινόμενα τυχαίας ομοιότητας κειμένου. Είναι λοιπόν εξαιρετικής σημασίας να φροντίζεις το κείμενο σου να μην αποτελεί αντιγραφή άλλου κειμένου. Ακόμα και μία παράφραση του κειμένου που διαβάζεις μπορεί αν είναι απλοϊκή να αποτελέσει λογοκλοπή. Η καλύτερη συμβουλή είναι να διαβάζεις ένα κείμενο και να γράφεις εκ των υστέρων με δικά σου λόγια τι κατάλαβες από αυτό. Έτσι θα αποφύγεις πλήρως την όποια ομοιότητα με την πηγή σου. Αν παρ' όλα αυτά θέλεις να συμπεριλάβεις ένα αυτούσιο μικρό τμήμα στην εργασία σου, μπορείς να το κάνεις αρκεί να το βάλεις εντός  " " και να παραθέσεις στο τέλος την πηγή προέλευσης του κειμένου με σαφή αναφορά.

Anchor 1
Stationary photo

Ας δουλέψουμε μαζί

Στο Education Project έχουμε μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση φοιτητικών εργασιών και είμαστε διατεθιμένοι να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα.

bottom of page