Μαθητές
Lower (3ώρες/βδομάδα)
Proficiency (3 ώρες/βδομάδα)
Ταχύρυθμα lower (5 ώρες/βδομάδα)
Ταχύρυθμα Proficiency (8 ώρες/βδομάδα)
4
110 / μήνα
130 / μήνα
180 / μήνα
280 / μήνα
3
120 / μήνα
140 / μήνα
200 / μήνα
320 / μήνα
2
145 / μήνα
170 / μήνα
240 / μήνα
380 / μήνα
1
200 / μήνα
220 / μήνα
360 / μήνα
580 / μήνα

Κλείσε τώρα μάθημα για όποια γλώσσα επιθυμείς!